dissabte, 24 de maig de 2008

NOVA JUNTA

Després de l’última assemblea la composició de la junta ha quedat de la següent manera:
Presidenta Teresa-Narbora Beltrán Pérez
Vice-presidenta Trinidad Onieva García
Secretària Núria Ferrer i Felis
Tresorera Engràcia Olivella i Pla
Vocal 1ª Mª Carme Masana i Carbó
Vocal 2ª Carmen Tirado Santana
Vocal 3ª Carme Casamitjana i Intentas
Vocal 4ª Carmen López Corcoles
Vocal 5ª Rosa Soler i Balletbò