dijous, 12 de juny de 2008

ACORDS ASSEMBLEA

Alguns dels acords que es van prendre en les darreres assemblea o juntes van ser:
  • A les sòcies que tinguin correu electrònic se’ls enviarà la correspondència només per aquest mitjà. En cas de convocatòria d’assemblea caldrà que la sòcia enviï un missatge de confirmació de rebuda.

  • Demanar a les sòcies que donin el seu número de compte per tal de poder cobrar les quotes durant l’any en curs, i no haver de passar a demanar els diners, com hem fet fins ara, donat el mal tràngol que suposa per les persones que ho han de fer. Si alguna sòcia ho prefereix, pot ingressar els diners al compte nº 3300001546 de “CAIXA PENEDÈS”, oficina 189, a principis d’any. Podeu donar-nos el número de compte a través del correu electrònic o a qualsevol persona de la junta. La quota continua sent de 12 euros.

  • També volem recordar-vos que si alguna vol donar-se de baixa, ho ha de fer abans de començar l’any natural. Que ens aviseu durant l’any en curs sense haver pagat la quota, cosa que ha succeït enguany, ens suposa un greu problema de planificació, per la demanda d’ajuts, etc.

Com sempre ens agradaria rebre els vostres suggeriments i propostes per a futures activitats.